Agenda - SVW '27

Sponsors

Agenda

Activiteiten in deze categorie op 23 november:

Algemene ledenvergadering SVW

Algemene Ledenvergadering op donderdag 23 november

Op donderdag 23 november wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. De vergadering wordt gehouden in de kantine “De Kink” en de aanvang is 20:00 uur.

Alle leden en ouders van leden tot 16 jaar worden middels deze mededeling uitgenodigd om deel te nemen aan deze vergadering. Vrijwilligers, donateurs, sponsors en alle andere belangstellenden zijn natuurlijk ook van harte welkom.

BELANGRIJK!!: Tijdens deze vergadering wordt nieuwe informatie, met tekeningen en schetsen, gedeeld over de relocatie. Binnenkort moeten er belangrijke beslissingen genomen worden die bepalend zijn voor de toekomst van SVW'27. Daarom roepen wij alle leden op om bij deze vergadering aanwezig te zijn!

Hieronder de tekening van De Kink bij de presentatie van 53 jaar geleden. Wil je de tekeningen van de nieuwe accommodatie zien? Kom dan naar de ALV op 23 november.

SVW_presentatie_De_Kink.png


Zie ook het jaarverslag van de relocatie (link hieronder)

OPROEP: het bestuur is op zoek naar nieuwe collega’s! Ben je betrokken bij de vereniging en wil je graag meepraten over het beleid neem dan contact op met de secretaris (secretaris@svw27.nl) voor een bestuursfunctie. De taakverdeling vullen we dan samen met het bestuur in.

Agenda

De agenda van deze vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Notulen Algemene Ledenvergaderingen van 23 november 2022 en 19 april 2023
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Jaarverslagen van de bestuursafdelingen
 5. Financieel jaarverslag
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Benoeming kascommissie
 8. Begroting 2023-2024
 9. Verkiezing bestuursleden
 10. Relocatie complex
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Toelichting op de agenda

Agendapunt 4: Jaarverslagen van de bestuursafdelingen

De jaarverslagen van de bestuursafdelingen kunt u binnenkort vinden via onderstaande links (u kunt dit nieuws-item altijd terug vinden via de agenda).

Jaarverslag secretaris

Jaarverslag penningmeester

Jaarverslag voetbalzaken

Jaarverslag VTZ (Voetbal Technische Zaken)

Jaarverslag Kleding en Materialen

Jaarverslag Sponsoring en PR

Jaarverslag Horeca

Jaarverslag Vastgoed en Terreinen

Jaarverslag Relocatie

Agendapunt 8: Begroting 2023-2024

Het financiële jaarverslag en de begroting worden niet gepubliceerd op de website. Belangstellenden kunnen deze opvragen bij de penningmeester (penningmeester@svw27.nl).

Agendapunt 9: Verkiezing bestuursleden

Volgens het schema van aftreden zijn bestuurslid Kleding en Materialen (Peter de Boer) en secretaris Lian Joseph periodiek aftredend. Zij stellen zich beiden niet herkiesbaar.

Daarnaast neemt Arno Insing als gast deel aan de hoofdbestuursvergaderingen. Arno is lid van het jeugdbestuur en heeft onvoldoende tijd om een bestuursfunctie volledig in te vullen.
Hans Insing en/of Eric Anderson nemen namens de sponsorcommissie deel aan de HB vergaderingen.

Resumerend stelt het bestuur de volgende bestuurssamenstelling voor:

Functie

Naam

Opmerking

Voorzitter

Hilko Kramer

 

Secretaris

Vacature

Ton Botman ad interim

Penningmeester

Ton Botman

 

Voetbalzaken

Vacant

Arno Insing als waarnemer

Voetbal Technische Zaken

Hilko Kramer

 

Horeca

Arjen Jurjens

 

Kleding en Materialen

Vacature

 

Vastgoed en Terreinen

Jeroen Appelman

 

Sponsoring & PR

Vacature

Hans Insing en/of Eric Anderson nemen deel aan de HB vergaderingen

 

Leden die tegenkandidaten naar voren willen brengen of zich kandidaat willen stellen voor één van deze dienen dit schriftelijk te doen bij de secretaris (secretaris@svw27.nl), uiterlijk zaterdag 18 november om 21.00 uur, door middel van een lijst voorzien van minimaal vijf handtekeningen van stemgerechtigde leden; evenals een handtekening van de door hen voorgestelde kandidaat. Tevens dient te blijken dat de kandidaat een eventuele verkiezing zal aanvaarden.

Agendapunt 10: Relocatie complex

Het bestuur is al een aantal jaren bezig met de toekomst ons complex. Het bestuur zal de plannen toelichten en toestemming vragen aan de vergadering om deze verder uit te werken.

Bijlagen

Het financiële jaarverslag en de begroting worden niet gepubliceerd op de website. Belangstellenden kunnen deze opvragen bij de penningmeester.

Penningmeester SVW’27 (penningmeester@svw27.nl)

 • 23 november 2023 19:30

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!