Contributie reglement - SVW '27

Sponsors

Contributie reglement

  Contributie reglement:

Zoals bij iedere vereniging betaald men contributie om er voor te zorgen dat de club alle taken kan uitvoeren die nodig zijn om alle leden hun sport te kunnen laten beoefenen. Uiteraard horen hier een aantal regels bij die op de pagina bekend worden gemaakt.

Heeft U vragen over de betaling van de contributie , laat dit dan zo spoedig mogelijk weten aan de administratie.

Deze is te bereiken via: contributie@svw27.nl

iban nummer SVW'27:  NL36 INGB 0000 0190 63

Inhoud reglement:
(aangenomen door de leden op de algemene ledenvergadering van 19 april 2017):

A. Alle spelende leden zijn verplicht tot het betalen van een contributiebedrag per voetbalseizoen (1 juli t/m 30 juni). De hoogte van de contributie van de contributie wordt vastgesteld in een algemene ledenvergadering voorafgaande aan het begin van het seizoen.

B. Leden die zich gedurende het seizoen aanmelden betalen een aangepast contributiebedrag dat afhankelijk is van de datum van aanmelding, conform de volgende tabel (Opmerking: de bijdrage voor het kledingfonds wordt altijd volledig in rekening gebracht):

Aanmeldingsdatum Contributiebedrag
voor 1 november 100%
1 november - 31 december 80%
1 januari - 31 maart 60%
na 1 april 40%


C. Leden zijn verplicht om alle gegevens die nodig zijn voor de contributie inning bekend te maken bij de ledenadministratie (zoals adresgegevens en het IBAN nummer). Indien deze gegevens wijzigen moeten leden dit onmiddellijk doorgeven aan de ledenadministratie.

D. De contributie wordt geïnd via automatische incasso. Alle leden dienen daartoe eenmalig hun goedkeuring te geven, nieuwe leden moeten dit doen dit bij aanmelding op het aanmeldingsformulier.

E. De contributie wordt geïnd in de laatste week van juli van het nieuwe voetbalseizoen. De contributie van leden die zich gedurende het seizoen aanmelden wordt direct na aanmelding geïnd.

F. Indien automatische incasso niet mogelijk is wordt de contributie verhoogd met €7,50 voor administratiekosten.

G. Indien automatische incasso’s gestorneerd worden krijgen de leden eenmalig een herinnering met het verzoek om de contributie alsnog te voldoen.

H. Indien de contributie op 1 september niet voldaan is volgt er een herinnering. In deze herinnering staat dat wanneer de contributie voor 1 oktober nog niet betaald is er een 1e aanmaning volgt waarbij €7,50 aan extra aanmaningskosten in rekening worden gebracht.

I. Indien op 1 oktober de contributie nog steeds niet is voldaan volgt er een 1e aanmaning. In deze aanmaning wordt verzocht om de contributie alsnog binnen 14 dagen te betalen.

J. Indien op 1 november de contributie nog steeds niet is voldaan volgt er een 2 e aanmaning waarbij het lid tevens een speelverbod krijgt opgelegd en de spelerspas wordt ingenomen (indien beschikbaar).

K. Als de contributie op 1 december nog steeds niet is voldaan dan kan het bestuur besluiten om een incassobureau in te schakelen of de vordering over te dragen. Alle extra kosten die hiermee gemoeid zijn voor rekening van het lid.

L. Voor leden die zich gedurende het seizoen aangemeld hebben worden de datums gehanteerd zoals vermeld in onderstaande tabel.

  Huidige leden Nieuwe leden
Automatische incasso  laatste week van juli 1 week in aanmelding
Herinnering 1 september 4 weken na incasso
1e aanmaning  1 oktober  6 weken na incasso
2e aanmaning
speelverbod
Inname spelerspas
1 november 8 weken na incasso
Evt overdracht vordering 1 december 10 weken na incasso

 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!