Beheer en gebruik - SVW '27

Sponsors

Beheer en gebruik

Beheer en gebruik:

De teamspelers zijn gezamenlijk als team verantwoordelijk voor de verstrekte wedstrijdkleding. Alle spelers zijn verplicht de gebruiksovereenkomst die ook gepubliceerd wordt op de website strikt na te volgen. Aangezien de sportkleding eigendom blijft van de vereniging, is het goed te weten welke regels van toepassing zijn bij het gebruik van de sportkleding.

   Daartoe zijn de volgende spelregels vastgesteld:

    1. De leider(s) van een team teken(t)(en) namens het team voor ontvangst bij de uitreiking van de tenues. Eén ondertekend exemplaar houdt de leider zelf, het andere wordt gearchiveerd door de Kledingcommissie.
    2. De tenues worden na iedere wedstrijd door de leider (of een andere door de leider aangewezen persoon) ingenomen, gecontroleerd en in de teamtas gedaan. De leider stelt een wasschema op waarbij het uitgangspunt is, dat het wassen van de shirts steeds door ouders c.q. verzorgers geschiedt. Bij de eerstvolgende wedstrijd worden de gewassen tenues weer uitgereikt aan de spelers.
    3. In de kledingtassen liggen wasvoorschriften en deze dienen strikt te worden opgevolgd. De kleding dient per team gezamenlijk te worden gewassen op een temperatuur niet hoger dan 40 graden Celsius (zie wasvoorschriften).

    4. Indien door het niet in acht nemen van die wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, wordt het team daarvoor aansprakelijk gesteld en worden ten laste van het team kosten in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag.
    5. Degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen, zorgt ervoor dat de kleding minimaal een uur voor aanvang van de volgende thuiswedstrijd, of op een door de leider vastgestelde vertrektijd ingeval van een uitwedstrijd, voor het team beschikbaar is (de kleding wordt in de kleedkamer uitgereikt).
    6. De kleding mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van S.V.W.’27 worden gebruikt en dus niet tijdens de training of bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor door de Kledingcommissie toestemming is verleend.
    7. Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor ze is bedoeld.
    8. Zonder toestemming van het algemeen bestuur mogen op de kleding geen teksten of andere uitingen worden aangebracht.

    9. Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de kleding om te gaan. Bij vermissing of beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de kleding, worden ten laste van het team kosten in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag, welke is vermeld in de gebruiksovereenkomst.
    10. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de leider te worden gemeld. Deze meldt dit direct bij de Kledingcommissie van S.V.W.’27. Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan de Kledingcommissie.
    11. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoelt, dient de leider dit direct na constatering te melden bij de Kledingcommissie. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de Kledingcommissie. Bij vermeende diefstal moet een proces verbaal van aangifte van de politie worden overgelegd tbv de verzekering.

    12. Aan het einde van het voetbalseizoen dienen de leiders er voor te zorgen dat de tassen met alle kledingstukken en toebehoren worden ingeleverd bij de Kledingcommissie. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt, dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld en/of er is sprake van niet gemelde schade, worden ten laste van het team de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht.
    13. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Kledingcommissie.

    In januari 2014 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
    Herzien in april 2014 door het Algemeen Bestuur.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!