BHV Beleids bericht. - SVW '27

Sponsors

BHV Beleids bericht.

25 februari 2015 18:30


De BHV commissie heeft tot taak om onder andere de beleidsvoering van de commissie te waarborgen op het complex van SVW'27.

  

Op deze pagina vind u belangrijk BHV nieuws. Doel is om u te informeren wat de BHV onder andere in de planning heeft staan of wat al is gerealiseerd.

Het hoofdbestuur en de BHV commissie zetten zich in om het BHV beleid binnen de club goed te regelen.

   De volgende onderwerpen zijn gerealiseerd of in ontwikkeling:

- stroomschema’s bij calamiteiten
- het opleiden van BHV-ers (vrijwillige inzet op terrein en bij toernooien)
- trainen van de terrein- en vereningsdienst (hulp bij calamiteit)
- organiseren van (herhalings)reanimatietrainingen
- uitwerken van evacuatie- en ontruimingsplannen
- risico-inventarisatie en evaluatie (RIE, 2011)
- uitvoeren van plan van aanpak RIE (praktische uitvoering op terrein)
- deelname in overleg bij evenementen (meedenken m.b.t. veiligheid)
- etc.

Het is ook belangrijk om iedere bezoeker op het terrein (spelers, ouders, bezoekers, vrijwilligers, etc.) op de hoogte te brengen van onze activiteiten. Dit doen we middels de site van SVW’27 waarin een apart kopje BHV is opgenomen. Daarnaast verzorgen we presentaties op verzoek voor de diverse commissies binnen de vereniging.

Een punt van zorg is om de mensen op het terrein duidelijk te maken hoe er gehandeld moet worden bij een calamiteit (bv gewonde speler). Op het terrein hebben we nu ter hoogte van veld B en D (voor de brug) borden laten plaatsen m.b.t. info over de wijze waarop hulp ingeroepen kan worden (zie foto). Belangrijk is dat de verenigingsdienst in het secretariaat op de hoogte van een calamiteit op het terrein. Deze dienst regelt dan dat er hulp komt bij de speler/bezoeker (bv BHV’ er, verband, deken, brancard, AED) en dat de hulpdiensten ingeschakeld en ontvangen worden (hek openen, vrijmaken terrein, begeleiding, etc.)

De BHV commissie.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!